Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Oost-Vlaamse gemeenten met minder dan 30.000 inwoners kunnen een beroep doen op een provinciale sanctieambtenaar. Die kan optreden in naam van de gemeente en mag administratieve geldboetes opleggen tot 250 EUR (of 125 EUR voor minderjarigen vanaf 16 jaar).

De meest voorkomende inbreuken:

  • Wildplassen
  • Te luide auto’s
  • Loslopende honden
  • Nachtlawaai
  • Beschadiging aan roerende en onroerende goederen

Stel een vraag

Provincie Oost-Vlaanderen

+32 9 267 70 00