ICT-coördinator

Staat er een groot ICT-project ingepland, maar zijn de behoeften nog niet volledig in kaart gebracht? Mis je de nodige medewerkers voor een projectmatige aanpak? Zoek je de juiste richting voor je ICT-omgeving? Een ICT-coördinator helpt je om je ICT aan te sturen.

Takenpakket

De ICT-coördinator kan:

  • je mee ondersteunen in je ICT-beleidsvorming en uitvoering,
  • tussenpersoon zijn bij een overheidsopdracht, 
  • de ICT van je organisatie doorlichten,
  • optreden als projectleider voor één bepaald initiatief.

In onderling overleg bepaal jij het takenpakket.

Stel een vraag