GRB-afstemming

Sinds 1 januari 2015 moet je als openbaar bestuur het GRB (Grootschalig Referentie Bestand) gebruiken.

We helpen je bij de afstemming op het GRB of een gecorrigeerd GRB van:

  • je plannenregister
  • bestemmingsplannen
  • vergunningenregister
  • Register Onbebouwde Percelen
  • milieuaanvragen
  • … 

Werkwijze

  • Via een automatische procedure stemt een GIS-medewerker een groot deel van de perceelsgerelateerde informatie af op het GRB. Informatie die niet automatisch afstembaar is, zal de GIS-medewerker manueel afstemmen. 
  • De GRB-afstemming kan je ook combineren met een omzetting van planinformatie volgens de richtlijnen van het Digitaal uitwisselplatform voor Stedenbouwkundige Informatie (DSI).

Stel een vraag