GIS-scan en -plan

Een GIS-scan kijkt:

  • of jouw bestuur voldoet aan de verschillende GIS-verplichtingen
  • in welke mate GIS effectief zorgt voor een verbeterde interne werking en dienstverlening
  • of je de middelen voor GIS optimaal besteedt

De resultaten uit de GIS-scan vormen het startpunt voor verbeteracties en een GIS-plan.

Werkwijze

  1. Bevraging van de verschillende clusters binnen jouw organisatie en opmaak as is analyse.
  2. Resultaat: eerste rapport met de bevindingen en aanbevelingen.
  3. Opmaak GIS-actieplan met prioriteiten voor de verdere GIS-implementatie.

Zowel bij de scan en het plan staat de creatie van draagvlak bij de verschillende belanghebbenden centraal.

Stel een vraag