GIS-coördinator

Een GIS-coördinator zorgt voor een doordacht geografisch informatie systeem (GIS) die ondersteunend werkt aan organisatiebrede interne werkprocessen en die de dienstverlening essentieel verbetert.

De GIS-coördinator start met een analyse van je situatie zoals die vandaag is en de gewenste situatie. Zo bepaalt hij/zij de acties op korte en middellange termijn. Afhankelijk van de specifieke context gebeurt dit via een volwaardige GIS-scan en -plan. 

Takenpakket

  • interne opleiding geven
  • integratiebegeleiding verzorgen van geografische applicaties en van data in de globale applicatie- en informatiearchitectuur
  • projectcoördinatie
  • optreden als intermediair tegenover dienstenleveranciers in het kader van specifieke overheidsopdrachten en dagelijkse werking

In onderling overleg bepaal jij het specifieke takenpakket.

Stel een vraag