Algemene Provinciebelasting Bedrijven

Een bedrijf (zelfstandige of vennootschap) betaalt de belasting voor elke vestiging die het in Oost-Vlaanderen gebruikt of tot gebruik voorbehoudt. De provinciebelasting wordt per vestiging berekend op basis van de belastbare oppervlakte.

e-loket

Tarief voor agrarische bedrijven

 • Forfaitair: 130,10 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3.000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.
 • Meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of 3.000 m² tuinbouwoppervlakte in serres: 130,10 EUR
  • Plus 10,26 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte.
  • Plus 30,74 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht.
  • Plus 0,062 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 3.000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

Tarief voor alle andere belastingplichtigen

Een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte:

 • Tot 0,5 ha:
  • 0,034 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,017 EUR/m² ongebouwde oppervlakte 

met een minimum van 130,10 EUR

 • Van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:
  • 0,138 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,068 EUR/m² ongebouwde oppervlakte
 • Van meer dan 1 ha tot 10 ha:
  • 0,273 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,138 EUR/m² ongebouwde oppervlakte
 • Meer dan 10 ha:
  • 0,410 EUR/m² gebouwde oppervlakte
  • 0,206 EUR/m² ongebouwde oppervlakte

Openluchtrecreatieve bedrijven betalen – naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte – 0,017 EUR/m² voor de ongebouwde oppervlakte, altijd met een minimum van 130,10 EUR.

Voor belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar een rust- of overlevingspensioen ontvangen, is de belasting per vestiging 34,30 EUR.

Betaalinformatie

Het rekeningnummer van de Algemene Provinciebelasting-Bedrijven (APB-Bedrijven) is:

 • IBAN: BE21 0972 4900 9003
 • BIC: GKCCBEBB

Gebruik altijd de gestructureerde mededeling. Die staat onderaan op de overschrijving naast de vermelding ’Mededeling’.

Documenten

Stel een vraag

dienst Belastingen

09 267 73 73