Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW - Farys)

directiecomité

Overlegorgaan

  • Verhoeve Martine - plaatsvervangend waarnemer (aanduiding provincieraad 15-11-2017)