Doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid

Iedere burger heeft recht op werk. Veel mensen vinden helaas geen betaald werk. Het gaat over mensen die het psychisch of sociaal moeilijk hebben, of personen met een arbeidshandicap.

Zij vinden geen plaats in gewone bedrijven of in de sociale economie omdat:

 • de werkdruk te hoog is of er strakke regels zijn.
 • er een grote behoefte is aan zorg.

Deze mensen gaan vaak aan de slag bij organisaties die een breed gamma aan 'gratis begeleide arbeidsmatige activiteiten' aanbieden. Met wat extra inspanning zou ook deze groep kunnen doorstromen naar de betaalde arbeidsmarkt.

Hoe doet de Provincie dat?

De Provincie Oost-Vlaanderen voert een doorstroombeleid om mensen toe te leiden naar de betaalde arbeidsmarkt. Er is een gericht subsidiebeleid voor activerende werkvloeren om 'het streven naar betaald werk' een plaats te geven binnen hun werking. Ook zet de Provincie in op deskundigheidsbevordering van de betrokken partners:

 • Subsidies voor activerende werkvloeren
  Dit is een inspanningspremie voor werkvloeren die bijkomende inspanningen leveren om hun onbetaalde doelgroepmedewerkers te motiveren richting betaald werk.
 • Subsidie drempelverlagende projecten 'Van onbetaalde arbeid naar betaalde arbeid'
  Deze projecten bieden werkvloeren de mogelijkheid om:
  - hun doorstroomwerking uit te bouwen of te versterken;
  - bruggen te bouwen naar de betaalde arbeidsmarkt.
 • Deskundigheid en samenwerking te bevorderen
  De Provincie brengt activerende werkvloeren samen met organisaties met ervaring op het vlak van tewerkstelling en doorstroom van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn twee overlegorganen: het Lerend Netwerk Doorstroom en het Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen.

Tot wie richt het bestuur zich?

Naar alle organisaties met een werking op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen die:

 • of onbetaalde arbeidsmatige activiteiten aanbieden voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze organisaties hebben aandacht voor zowel arbeid als zorg op maat en dit binnen een traject;
 • of expertise hebben op het vlak van de tewerkstellingsproblematiek van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat wil het provinciaal beleid bereiken?

Het bestuur wil mensen die werken via gratis begeleide arbeidsmatige activiteiten toeleiden naar betaalde arbeid door:

 • De drempels af te bouwen die de doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid belemmeren. En zo de afstand tussen betaalde en onbetaalde arbeidsmarkt te verkleinen.
 • Organisaties stimuleren om acties op te zetten om doorstroom naar betaalde arbeid mogelijk te maken. Acties schenken aandacht aan empowerment en zorg voor de doelgroep.
 • De beoogde doelgroep te versterken zodat zij de stap naar betaalde arbeid zetten.
 • Een kwaliteitsvol aanbod aan arbeidsmatige activiteiten en activeringstrajecten uit te bouwen
 • Oost-Vlaamse actoren samen te brengen op provinciaal en regionaal niveau om van elkaar te leren.

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Gerda Huygebaert- gerda.huygebaert@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 72