Sociale tewerkstelling

Werk hebben is een grondrecht voor iedere burger. Voor een grote groep mensen is dat echter niet zo evident. We denken hier bijvoorbeeld aan mensen die het psychisch of sociaal moeilijk hebben en personen met een arbeidshandicap. Deze personen met een vraag naar 'arbeidsmatige activiteiten' komen vandaag terecht in een divers gamma van organisaties die allen arbeidsmatige activiteiten met aandacht voor zorg en arbeid op maat organiseren.

Wat willen we?

Samen met het werkveld willen we drempels afbouwen die de doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid voor personen met psychische kwetsbaarheid, handicap, sociale achterstelling of een combinatie, belemmeren.

Hoe doen we dat?

1. Subsidies voor activerende werkvloeren
We geven een inspanningspremie aan werkvloeren die extra inspanningen leveren om hun onbetaalde doelgroepmedewerkers stappen richting betaald werk te doen zetten.

2. Drempelverlagende projecten 'Van onbetaalde arbeid naar betaalde arbeid'
Deze drempelverlagende projecten bieden werklvloeren de mogelijkheid om:
- hun doorstroomwerking uit te bouwen of te versterken;
- bruggen te bouwen naar de betaalde arbeidsmarkt.

3. Deskundigheid en samenwerking te bevorderen
We brengen activerende werkvloeren en organisaties met ervaring op het vlak van tewerkstelling en doorstroom van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt samen in het Lerend Netwerk Doorstroom en het Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen.

Tot wie richten we ons?

We richten ons naar alle organisaties met een werking op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen die:

  • of onbetaalde arbeidsmatige activiteiten aanbieden voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze organisaties dienen aandacht te hebben voor zowel arbeid als zorg op maat en dit binnen een traject;
  • of expertise hebben op het vlak van de tewerkstellingsproblematiek van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Gerda Huygebaert- gerda.huygebaert@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 72

Arbeidszorg

Doorstroom van onbetaald naar betaald werk