PISAD, drugpreventie & drugbegeleiding

PISAD Vlinder

PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik - Gewoon Provinciebedrijf) is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én de (ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs.
PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51% door de aangesloten steden en gemeenten. Door deze financiering kan PISAD zijn diensten GRATIS aanbieden in de aangesloten steden en gemeenten. Op dit ogenblik behoren 19 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen tot het werkingsgebied van PISAD. Sinds 2008 is de gemeente Liedekerke (Provincie Vlaams-Brabant) ook aangesloten bij PISAD.
Zowel op preventief als begeleidend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen en de schoolbegeleidende diensten. Deze samenwerking berust op heldere en eenduidige afspraken tussen jongere, ouders, scholen en schoolbegeleidende diensten. Dit geheel wordt ondersteund door ambulante en residentiële hulpverlening, politiediensten en justitie.

Contact

tel.  055 33 51 05
info@pisad.be

Contact

Contactgegevens van de hoofdzetel of de drugbegeleiders in één van de regio's.

Over PISAD

Meer informatie over de werking en de structuur van PISAD.

Preventie

Informatie specifiek voor ouders, jongeren en professionelen over de preventieactiviteiten van PISAD.

Begeleidingen

Informatie specifiek voor ouders, jongeren en professionelen omtrent de begeleidingen door PISAD.

Drugs

Informatie over effecten, signalen, risico's, wetgeving en invloed op de hersenen van legale en illegale drugs.