Ondersteuningsaanbod preventieve gezinsondersteuning

Het Provinciebestuur ondersteunt gemeenten en organisaties die een werking hebben ter ondersteuning van gezinnen en toekomstige ouders op het vlak van gezondheid, opvoeding en ontmoeting.

Activiteitenaanbod voor Oost-Vlamingen over opvoeding

Top

Het provinciebestuur biedt dit jaar aan Oost-Vlaamse gemeenten zonder gesubsidieerd Huis van het Kind een aantal interactieve vormingen en workshops over opvoeden aan voor kinderen en ouders.

Het aanbod beslaat een ruime waaier aan thema's die allemaal te maken hebben met het opvoeden van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Het is een interactief aanbod met ruimte om anderen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De activiteiten zijn gericht op vaders, moeders, grootouders, professionele opvoeders, kinderen en jongeren en al wie interesse heeft. We bieden zowel klassieke vormingen aan, als ook (inter)actieve workshops voor (groot)ouders samen met hun kinderen.

De vormingen en activiteiten worden begeleid door vormingsmedewerkers van VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang. De medewerkers zijn deskundigen in hun vak en ervaren in het werken met groepen. Het provinciebestuur staat in voor de vergoeding van de begeleiders. De gemeente zelf zorgt voor de locatie, logistiek, bekendmaking en ontmoetingsmogelijkheid achteraf. Dat laatste vinden we bijzonder belangrijk, aangezien de informele babbel nadien zeker even waardevol is als de activiteit zelf.
Elke gemeente zonder gesubsidieerd Huis van het Kind krijgt de mogelijkheid om in te tekenen op 1 activiteit.

Geïnteresseerd? Neem snel contact op met Liesebet De Crop, Steunpunt Opvoedingsondersteuning Oost-Vlaanderen - liesebet.de.crop@oost-vlaanderen.be

Regionale uitwisseling

Top

In samenwerking met Regionaal Welzijnsoverleg brengen we actoren op regionaal niveau samen, in functie van uitwisseling, regionale afstemming en samenwerking.

Provinciale trefdagen preventieve gezinsondersteuning

Top

In juni en december organiseeerde het provinciebestuur 2 trefdagen, gericht naar alle professionals uit Oost-Vlaanderen die werken rond preventieve gezinsondersteuning.

De documenten die tijdens workshops werden gebruikt of opgesteld kan je terugvinden op de pagina 'Oost-Vlaamse Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning'. Een rechtstreekse link vind je onderaan deze pagina bij verwante pagina's.

Begeleiding op maat voor Oost-Vlaamse Huizen van het Kind

Top

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind opstarten, instaan voor een geïntegreerd en goed afgestemd lokaal aanbod preventieve gezinsondersteuning is geen sinecure. Daarom zet het provinciebestuur in op maatwerk voor 12 Oost-Vlaamse samenwerkingsverbanden waar men bezig is met de opstart of uitbouw van een Huis van het Kind. De begeleidingen starten in mei. Inschrijven is niet langer mogelijk.

Intervisie voor pedagogisch adviesverstrekkers

Top

Het provinciebestuur organiseert naar jaarlijkse gewoonte intervisiemomenten voor pedagogisch adviesverstrekkers. Die intervisiemomenten richten zich op medewerkers met een pedagogische adviesrol in bv. opvoedingspunten, opvoedingswinkels en Huizen van het Kind. De deelnemers analyseren samen casussen die ze zelf inbrengen, en verwerven zo nieuwe inzichten. Intervisie helpt om de medewerker verder te bekwamen in zijn of haar pedagogische adviesrol en verbetert zo de kwaliteit van de dienstverlening.

Praktisch

Data: 3/10/2016 en 21/11/2016
Locatie: VCOK - Raas Van Gaverestraat 67, 9000 Gent
Start: 9.30 tot 12.30 uur
Kostprijs: gratis
Inschrijven via opvoedingsondersteuning@oost-vlaanderen.be

Oost-Vlaamse Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning

Top

Op vrijdag 2 december 2016 vindt de tweede Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning van dit jaar plaats. Benieuwd naar het programma of wil je je inschrijven? Alle informatie kan je terugvinden via de link onderaan deze pagina.

Contact

Steunpunt preventieve gezinsondersteuning Oost-Vlaanderen
Liesebet De Crop
PAC Het Zuid
Woordrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent
tel.09 267 75 17 - 0478 97 03 50
opvoedingsondersteuning@oost-vlaanderen.be