Jongerenwelzijn

Provinciaal vereffeningsfonds

Minderjarig vergoedt schade aan slachtoffer via dit fonds

Integrale jeugdhulp

Provinciaal loket cliëntoverleg en bemiddeling

Soms dreigt de hulpverlening aan een jongere in het slop te geraken.
Dit kan in bijvoorbeeld complexe dossiers waarbij verschillende hulpverleners betrokken zijn, zodat nietmand nog het bos door de bomen ziet. Hier kan cliëntoverleg soelaas bieden.
Het kan ook dat er conflicten zijn tussen de jongere en zijn hulpverlener of tussen de ouders en de hulpverlening. Misschien ligt de oplossing wel in een bemiddeling?
Cliëntoverleg en bemiddeling kunnen beide aangevraagd worden bij het provinciaal loket bemiddeling en cliëntoverleg. Beide zijn gratis.