Je bent hier: Home > Welzijn & gezondheid

Welzijn & gezondheid

Contact

voor algemene informatie:
welzijn.en.gezondheid@oost-vlaanderen.be

Steunpunt sociale planning en netwerking

Geen tijd om jouw gemeente statistisch in kaart te brengen? Onzeker over hoe je cijfers moet interpreteren? Geen idee waar dat nieuwe kinderdagverblijf moet komen?

Sociale kaart

www.desocialekaart.be bied je het overzicht van alle organisaties, diensten en voorzieningen in diverse sectoren zoals algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, armoede, ... Het is dé doorverwijssite voor elke hulpverlener. Maar ook elke burger kan er op zoek naar een antwoord op zijn hulpvraag en uitzoeken bij welke organisatie hij/zij terecht kan.

Algemeen welzijnsbeleid

Het provinciaal sociaal beleid heeft als doel het welzijn van iedereen te verhogen, in het bijzonder van wie daar minder kansen toe heeft.

Drugpreventie

Het provinciebestuur ondersteunt lokale besturen in hun drugpreventiebeleid. Gebiedsgerichte werking en een betere spreiding van het aanbod zijn aandachtspunten.

PISAD, drugpreventie & drugbegeleiding

PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie en begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving.

Gelijke kansen

In ons beleid houden we rekening met diverse doelgroepen, zoals etnisch-culturele minderheden, personen met een handicap en mannen en vrouwen. Ook besteden we aandacht aan de toegankelijkheid van plaatsen en informatie. In ons diversiteitsbeleid proberen we de verschillen te overstijgen.

Geweld

Het provinciebestuur wil de zorg voor volwassen slachtoffers van geweld optimaliseren. De omvang van de geweldproblematiek is groot, de impact enorm, maar het antwoord van de maatschappij hierop is niet optimaal.

Gezondheidsbevordering

Het provinciebestuur steunt uiteenlopende initiatieven en voert ook zelf een beleid dat de gezondheid moet bevorderen.

Mondiale solidariteit

De Provincie subsidieert projecten in het Zuiden, in Oost-Europa en in Oost-Vlaanderen om samen te werken aan mondiale solidariteit

Jongerenwelzijn

Met de integrale jeugdhulp, de bijzondere jeugdbijstand en het ondersteuningsteam 'allochtonen bijzondere jeugdbijstand' verleent de provincie diensten om het jeugdwelzijn te verbeteren.

Ouderen

Ondersteuning van verenigingen en gemeentebesturen bij het uitwerken van initiatieven voor senioren. Bevorderen van deskundigheid van ouderen via publicaties, vormingen en studiedagen.

Zorg

Het provinciebestuur ondersteunt zorgmogelijkheden voor jong en oud.

Doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk omvat alles waarmee de gezondheid, de veiligheid, de organisatie, de ergonomie, de verhoudingen, het sociaal overleg en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk kan worden bevorderd.

Ondersteuningsaanbod preventieve gezinsondersteuning

Op 20 oktober 2017 verzamelen we iedereen die in Oost-Vlaanderen werkt rond preventieve gezinsondersteuning en de Huizen van het Kind in Gent. We zetten opnieuw in op uitwisseling en inspiratie.

De LIJM - Kenniscentrum Sociale Cohesie

Studiedagen