Algemeen welzijnsbeleid

Het provinciaal sociaal beleid heeft als doel het welzijn van iedereen te verhogen en in het bijzonder van wie daar minder kansen toe heeft.

Armoedebestrijding

Wat doet de provincie Oost-Vlaanderen, binnen haar beperkte bevoegdheden?

OCMW-overleg

De provincie wil optreden als informatiedraaischijf voor de lokale besturen, zowel door ad hoc overleg als door permanente overlegstructuren voor de ocmw's.

Lerende netwerken lokale coördinatoren kinderarmoedebestrijding

Het leernetwerk voor lokale coordinatoren in Oost-Vlaanderen.

Rap op Stap

Een 'Rap op Stap'-kantoor werkt als een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Het biedt een uitgebreid vrijetijdsaanbod aan, dat zowel toeristische uitstappen als sport- en cultuuractiviteiten bevat. Zo maken ze het voor kwetsbare groepen eenvoudiger om op reis te gaan of een daguitstap te maken. Daarnaast zijn de kantoren ook steeds toegankelijk: men hoeft geen lid te zijn of vooraf een afspraak te maken. Men kan er gewoon binnenstappen.