Je bent hier: Home > Over de provincie > Veiligheid

Veiligheid

Een natuurramp of een ramp door een technische of menselijke fout is nooit weg te denken uit onze samenleving. Rampenbestrijding en zorg voor veiligheid zijn dan ook van groot belang. Het provinciebestuur, meer bepaald de gouverneur, heeft in deze context een belangrijke rol:

  • handhaving van rust en orde,
  • verzekering van de veiligheid van personen en eigendommen,
  • coördinatie bij zware rampen,
  • communicatie naar de bevolking toe,
  • opleiding van politie, brandweer en medisch personeel.

Alarmfasen

Top

Alarmfasen zijn een aanduiding voor de ernst en de omvang van de ramp. Zij geven aan wie instaat voor de algemene coördinatie en welke middelen kunnen ingezet worden.

fasen grondgebied coördinatie middelen plan
gemeentelijke fase gemeente burgemeester gemeentelijke middelen + disciplines gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan

provinciale fase
een of meerdere gemeenten gouverneur gemeentelijke middelen + disciplines provinciaal algemeen nood- en interventieplan
federale fase een of meerdere
provincies
minister van Binnenlandse Zaken alle federaal noodplan

Wat moet jij doen ?

Top

Enkele algemene richtlijnen die voor bijna alle crisissituaties gelden:

  • blijf kalm,
  • verwittig het hulpcentrum 112/100 en jouw omgeving,
  • luister naar radio, televisie, sociale media (website, twitter, facebook, ...),
  • vermijd ramptoerisme,
  • spaar het telefoonnet.

Meer info ?

Top

Kijk onderaan bij de documenten of op de verschillende subpagina's.

Contact

Federale directie Civiele veiligheid
Federaal huis
Kalandeberg 1
9000 Gent
09 269 82 63
luc.bauwens@oost-vlaanderen.be

Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Een hulpverlener-ambulancier mag alleen instaan voor het dringend ziekenvervoer als hij/zij in het bezit is van een geldige 100-badge. Om een 100-badge te krijgen moet de kandidaat een basiscursus en een stage volgen. De badge wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Info bij rampen

In geval van een ramp kan u snel accurate informatie vinden op onze crisisblog.

Principes

Provinciale veiligheidscel

De provinciale veiligheidscel is een multidisciplinaire groep. Zij bestaat uit:

Medov vzw

De 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten vormen samen de vzw Medov (medisch Oost-Vlaanderen). De vzw houdt zich bezig met de medische problematiek in Oost-Vlaanderen.

Rampenschade

Informatie over de werking van het rampenfonds. Wat moet je doen als je slachtoffer bent van een natuurramp? Formulieren voor het aanvragen van een financiële tussenkomst.

Wapenwet

Alle info vind je op: http://gouverneurbriers.be/wapenvergunningen/

Wat bij een evacuatie?

In het kader van de noodplanning kan de bevoegde overheid (burgemeester, gouverneur of minister) omwille van de veiligheid beslissen om te evacueren. Het is belangrijk om op dat moment een aantal punten in acht te nemen.

Preventie

Over veiligheid en inbraak- en brandpreventie.