Toon je Oost-Vlaming!

Multifunctioneel sjaaltje Multifunctioneel sjaaltje als haarband Multifunctioneel sjaaltje

In de zoektocht hoe de Provincie kon voldoen aan de vragen van (jeugd)verenigingen om zich te identificeren met de provincie wanneer zij een meerdaagse externe activiteit ondernemen, kwam het provinciebestuur uit op 'multifunctionele sjaaltjes'. Deze sjaaltjes kunnen op verschillende manieren gedragen worden: als haarband, als hoofddoek tegen de zon, als polsband, als blinddoek,… Bovendien zijn ze bruikbaar voor iedereen: van jong tot oud, man of vrouw, sporter en recreant,…

Wie komt in aanmerking?

Top

Het provinciebestuur deelt de Oost-Vlaamse sjaaltjes gratis uit aan elkeen die zich bij meerdaagse activiteiten in groepsverband wil identificeren met de Provincie Oost-Vlaanderen.

 • Verenigingen: jeugd, sport, senior,...
 • Schoolklassen
 • Occasionele groepen vanaf 5 personen

Komen niet in aanmerking: organisaties die professioneel (groeps)activiteiten organiseren, koepelorganisaties, families (en hun activiteiten).

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Top

De activiteit moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • extern (buiten de muren van de organisatie/klas)
 • in groep georganiseerd
 • meerdaags of op regelmatige - gespreid over een periode van 2 maanden - basis

Kortom: het moet gaan om in groep georganiseerde externe activiteiten vb. kamp, wedstrijd, tocht,...

Voorwaarden voor het kosteloos verkrijgen van de sjaaltjes

Top
 • de groep geeft het type en de datum van de externe activiteit op in onderstaand invulformulier
 • de zetel van de groep moet in Oost-Vlaanderen gelegen zijn
 • externe activiteit (buiten de muren van de organisatie/klas)
 • meerdaags of op regelmatige - gespreid over een periode van 2 maanden - basis
 • de aanvrager vermeldt in zijn communicatie (naar ouders, pers,...) dat de sjaaltjes geschonken zijn door de Provincie Oost-Vlaanderen
 • de aanvrager neemt een foto van de groep met de sjaaltjes (bij voorkeur tijdens de activiteit) en mailt de foto met verduidelijkende commentaar naar info@oost-vlaanderen.be (of post deze op de facebookpagina van Oost-Vlaanderen wielerprovincie: indien van toepassing).
 • de aanvrager geeft toestemming aan de Provincie Oost-Vlaanderen om de ingediende foto te gebruiken in de provinciale communicatiekanalen
 • het maximum aan te vragen exemplaren bedraagt 50 voor een groep en 200 op organisatie- of schoolniveau
 • eenzelfde groep kan maar om de 2 jaar een aanvraag doen
 • zolang de voorraad strekt


Wie vraagt aan?

Top

Voor verenigingen is dat de verantwoordelijke van de groep; voor de klas de verantwoordelijke leerkracht. Voor occassionele groepen dient men in namens 2 leden.

Bestelformulier

Top

tip: als het formulier niet werkt, probeer te openen in een andere browser of zet je aanvraag op mail naar info@oost-vlaanderen.be.

Familienaam :
Voornaam :
Straat + nr :
Postcode + gemeente :
Telefoon :
Email :
Naam van de organisatie :
Zetel van de organisatie is gelegen in :
Type activiteit :
Datum activiteit :
Gewenste hoeveelheid :
Bijkomende info ter motivering van de aanvraag :
Ik heb over het bestaan van de sjaaltjes gehoord via dit kanaal :
 • krant
 • regionale tv
 • tijdschrift Informeel
 • nieuwsbrief
 • website van de Provincie Oost-Vlaanderen
Een ander kanaal:
Ik heb de voorwaarden voor het gratis verkrijgen van de sjaaltjes gelezen.
Ik verbind me ertoe een foto van de groep met de sjaaltjes te mailen met verduidelijkende commenaar naar info@oost-vlaanderen.be en/of deze te posten op de facebookpagina Oost-Vlaanderen wielerprovincie.
Ik geef de Provincie Oost-Vlaanderen de toelating de ingediende foto te gebruiken in de provinciale communicatiekanalen.
Ik verbind me er toe in de eigen communicatie te vermelden dat de sjaaltjes geschonken zijn door de Provincie Oost-Vlaanderen.
Verificatiecode :
Herhaal code

Blijf op de hoogte!

Top

Je identificeren met de Provincie Oost-Vlaanderen is één ding, maar weet je ook wat het provinciebestuur allemaal voor je realiseert en mogelijk maakt?

Blijf op de hoogte via volgende kanalen:

 • maandelijkse, algemene e-nieuwsbrief 'Oost-Vlaanderen digitaal'
 • e-nieuwsbrieven uit de verschillende sectoren vb. sport, jeugd,...
 • tijdschrift Oost-Vlaanderen Informeel (5x/jaar, gratis)
 • TV Provincie en TV Provincieraad uitzendingen elke maandag/dinsdag op AVS en TV OOST
 • Twitter
 • Facebook Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen wielerprovincie

Je vindt de links naar deze kanalen onderaan.

Contact

dienst Communicatie
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
09 267 82 15
info@oost-vlaanderen.be