Heb je een klacht?

Provinciedecreet

Top

Het provinciedecreet, dat grotendeels op 1 december 2006 in werking trad, stelt dat de provincieraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert.
Dat klachtenbehandelingssysteem moet worden georganiseerd op het ambtelijk niveau van de provincie en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Welke klachten?

Top

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • de werking van de provincie, haar diensten en instellingen en haar verzelfstandigde agentschappen
  • een handeling of beslissing van werknemers van de provincie, haar diensten en instellingen of haar verzelfstandigde agentschappen
  • een onthouding door werknemers van de provincie, haar diensten en instellingen of haar verzelfstandigde agentschappen om een handeling te stellen of een beslissing te nemen waar dit verplicht of gevraagd was

Klachten specifiek gericht tegen provinciale mandatarissen vallen niet onder het reglement. De klachtenbehandeling daarvan wordt georganiseerd in het kader van deontologische codes voor respectievelijk de provincieraadsleden en de gedeputeerden. Deze codes kan je onderaan raadplegen via de verwante pagina's.

Procedure

Top

Wanneer je een klacht formuleert, komt die terecht bij een klachtencoördinator.
In principe ontvang je binnen de vijf werkdagen een voorlopig en binnen de maand een definitief antwoord. Als het niet mogelijk is om het onderzoek binnen de maand af te ronden, word je daarvan op de hoogte gebracht.

De deputatie legt jaarlijks een rapport over de klachtenbehandeling voor aan de provincieraad, samen met de verbeteringsvoorstellen die uit de klachtenbehandeling zijn voortgevloeid.

Formulier

Top

Via dit formulier kan je ons je klacht doorsturen.

Via dit inspraakformulier kan je ons je klachten of opmerkingen over de activiteiten van het provinciebestuur doorsturen.

voornaam:* Verplicht in te vullen.
familienaam:* Verplicht in te vullen.
adres:* Verplicht in te vullen.
postcode:* Verplicht in te vullen.4 cijfers aub. 4 cijfers aub.   gemeente:* Verplicht in te vullen.
telefoon:
fax:
e-mail:* Verplicht in te vullen.Ongeldig e-mail adres.
klachten:* Verplicht in te vullen.
Vul de tekens in die je ziet

 

Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en zullen aangewend worden om u een betere service te verlenen en u op de hoogte houden van wat er in de provincie gebeurt. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht de gegevens die op u betrekking hebben te raadplegen of te verbeteren. U kan zich daarvoor wenden tot de dienst Communicatie : e-mail, tel. (O9)267 80 00 of fax 09-267 82 97

Contact

Klachtenbehandeling
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
info@oost-vlaanderen.be