Je bent hier: Home > Over de provincie

Over de provincie

Oost-Vlaanderen boven!

De Oost-Vlamingen mogen gerust wat 'chauvinistischer' zijn. De Oost-Vlaamse identiteit versterken en uitdragen en samenwerken aan een 'Oost-Vlaams gevoel': dàt willen we bereiken.

Beleid & bestuur

Informatie over de provincieraad, de gouverneur en de deputatie. Algemeen beleidsprogramma en de missie van het provinciebestuur.

Dienstverlening van a tot z

Hier kan je de dienstverlening van het provinciebestuur opzoeken op trefwoord. Per trefwoord staan een korte toelichting en de coördinaten waar je terecht kan voor meer informatie.

Dienstverlening van a tot z voor lokale besturen

Hier vind je de dienstverlening (in trefwoorden) van het provinciebestuur en de Vlaamse en federale diensten binnen de provincie Oost-Vlaanderen aan de lokale besturen. Per onderdeel geeft het respectieve logo aan welke overheid bevoegd is.

Oost-Vlaanderen: feiten & cijfers

Algemene informatie over het provinciebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen.

Gemeenten

Zoekfunctie voor het opzoeken van informatie over gemeenten, info over burgemeesters, schepenen, raadsleden en gemeentelijke fiscaliteit.

Geschiedenis

De geschiedenis van het provinciebestuur en het provinciehuis, een databank van Oost-Vlaamse beleidsmakers en de publicatie 'De fonteinen van de Oranjeberg'.

Communicatie

Het provinciebestuur houdt je via verschillende kanalen op de hoogte van het reilen en zeilen binnen jouw provincie.

Financiering

Inkomsten en uitgaven van het bestuur, informatie over de provinciale belasting.

Veiligheid

Een natuurramp of een ramp door een technische of menselijke fout is nooit weg te denken uit onze samenleving. Rampenbestrijding en zorg voor veiligheid zijn dan ook van groot belang. Het provinciebestuur, meer bepaald de gouverneur, heeft in deze context een belangrijke rol:

Stel een vraag

Vragen over het provinciebestuur kan je kwijt in het invulformulier. In de infobalie in het PAC 'Het Zuid' in Gent kan je terecht voor informatie en documentatie.

Heb je een klacht?

Het provinciedecreet, dat grotendeels op 1 december 2006 in werking trad, stelt dat de provincieraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert.
Dat klachtenbehandelingssysteem moet worden georganiseerd op het ambtelijk niveau van de provincie en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Provincielogo downloaden

Hieronder kan je het provincielogo downloaden in verschillende kleurencombinaties en formaten.

Verhuur zalen

Verhuur zalen in het PAC Zuid en de Leopoldskazerne