Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften - Eeklo

Dit onderzoek verzamelt kennis en formuleert aanbevelingen rond de professionalisering van de leerkrachten op gebied van leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften.

Doel?

Top

Om te kunnen inspelen op de verschillende behoeftes van de leerlingen met buitengewone onderwijsnoden is er een grote vraag naar degelijke en professionele ondersteuning van de school en de leerkrachten, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs.

In dit onderzoek vind je

  • een inventaris van de problemen en een verzameling cijfermateriaal.
  • aanbevelingen rond het professionaliseren en het ondersteunen van de leerkrachten. Zo staan zij sterker om leerlingen met ontwikkelings- en leerachterstanden beter te begeleiden. Op die manier verhoogt hun kans om hun schoolloopbaan met succes te beëindigen.

Waarom Eeklo?

Top

In het Meetjesland, een landelijk en niet zo dicht bevolkt gebied, is het buitengewoon onderwijs zo goed als afwezig. Voor de veel voorkomende leerlingengroepen (types) is er zelfs geen aanbod. De regio rond Eeklo kent alleen een Provinciale school voor buitengewoon lager onderwijs in Eeklo voor leerlingen uit het nieuwe type 'basisaanbod' en type 9 en voor de vroegere types 1 (leerlingen met een licht mentale beperking) en 8 (leerlingen met een leerstoornis). Er is geen aanbod in het buitengewoon secundair onderwijs.

Dit betekent dat de scholen voor gewoon onderwijs al een groot percentage kinderen/jongeren met specifieke noden in hun scholen opvangen. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen.

Realisatie

Top

De Provincie ondersteunde dit onderzoek in samenwerking met het Lokaal Sociaal Beleid van de stad Eeklo. Alle scholen voor basis- en secundair onderwijs van de stad Eeklo werkten hier aan mee.

Dit onderzoeksproject is school-, schoolniveau- en netoverschrijdend.

Een werkgroep met leden van de verschillende onderwijsnetten, van het CLB en de Provincie volgden het project op.

De resultaten zijn ook interessant voor andere regio's in Oost-Vlaanderen die te kampen hebben met gelijkaardige problemen.

Inlichtingen

Top

onderwijsenvorming@oost-vlaanderen.be