Je bent hier: Home > Onderwijs & vorming

Provinciaal onderwijs

Wist je dat er 19 provinciale scholen zijn en dat meer dan 33 000 leerlingen en cursisten er les volgen? Je vindt het aanbod van het provinciaal onderwijs per school terug.

Flankerend onderwijsbeleid

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wil op het vlak van onderwijs zijn rol niet beperken tot het organiseren van provinciaal onderwijs.

De Provincie voert ook een flankerend onderwijsbeleid, met de bedoeling alle Oost-Vlaamse scholen binnen het leerplichtonderwijs te ondersteunen.

PAULO

De Bestuursopleiding, de Brandweeropleiding, de Opleiding dringende geneeskundige hulpverlening/DGH en de Politieopleiding maken voortaan deel uit van PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden.)

Job/studiekeuze

Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier van beroepenen informatie over studierichtingen.

Bij de Stap kan je terecht voor informatie over volwasseneneducatie in de provincie Oost-Vlaanderen.

Educatief aanbod

Het provinciebestuur biedt rond een aantal thema's educatieve materialen en activiteiten aan. Ook ondersteunt het provinciebestuur verschillende partners bij het uitwerken van lesmateriaal.

Toelagen voor afstudeerscripties

Universiteits- en hogeschoolstudenten kunnen een prijs in de wacht slepen als hun afstudeerscriptie gaat over Oost-Vlaanderen of één van haar bovengemeentelijke regio’s. Lees hier meer over de voorwaarden.