Je bent hier: Home > piva eGov

piva eGov

Het piva eGov biedt ICT-gerelateerde diensten aan lokale overheden die daarom verzoeken.

Onze dienstverlening omvat volgende onderdelen:

  • tegen vergoeding ter beschikking stellen van IT-personeel en informatieveiligheidsconsulenten
  • ondersteuning van gemeentelijk GIS, al dan niet via personeel
  • ondersteuning van de gemeentelijke openbare bibliotheken in het kader van OVINOB, middels onder meer een provinciaal Bibliotheeksysteem en een centrale digitale catalogus
  • 'Erfgoedinzicht' de gecentraliseerde collectieregistratie van (museum)erfgoed en de ontsluiting van erfgoedcollecties en activiteiten daarrond op het Internet.


Nieuwsbrief

Top

Overzicht

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief september 2016


Inschrijven

Wil je graag op de hoogte blijven?
Schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Contact

Top

Provinciaal intern verzelfstandigd agentschap (piva) eGov
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
B 9000 Gent
+32 (0)9 267 77 43
egov@oost-vlaanderen.be

Voor algemene vragen aan de Provincie Oost-Vlaanderen kan je op 'Stel een vraag' terecht.


Archivering

Alle informatie over de dienstverlening archivering lokale besturen...

Erfgoedinzicht

Erfgoedinzicht Oost-Vlaanderen verleent diensten aan Oost-Vlaamse musea en andere instellingen (zoals heemkundige kringen, archieven, ...) die roerend erfgoed beheren...

ICT

Verschillende ondersteuningsvormen, interactieve en actuele kaart aangesloten overheden, contactgegevens en overzicht medewerkers

Informatieveiligheid

Projectinformatie, aanbod, aangesloten gemeenten, contactgegevens en overzicht medewerkers

I-monitor begeleidingstraject

piva eGov is één van de uitvoerders van de gesubsidieerde ondersteuning in het kader van de I-monitor...

GIS

3 pijlers van de provinciale GIS-ondersteuning, de verschillende ondersteuningsvormen, interactieve en actuele kaart van de aangesloten overheden, contactgegevens en overzicht medewerkers

Opdrachtencentrales / Raamcontracten

De Provincie Oost-Vlaanderen stelt via Opdrachtencentrales sommige van haar raamcontracten toegankelijk voor Oost-Vlaamse lokale overheden zodat ze geen eigen gunningsprocedure hoeven te voeren.

Ovinob

Alle details omtrent het samenwerkingsverband van de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken

Contact

Wie is Wie

piva eGov ?

Wat is een piva? Wat is piva eGov?