Provinciale plattelandsprojecten 2017

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een oproep voor de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus. Er is ongeveer 1,7 miljoen EUR aan cofinanciering beschikbaar.

Voor welke acties geldt deze oproep?

Top

Deze oproep geldt voor alle acties uit het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland onder de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus.

Waarvoor jouw gemeente/streek in aanmerking komt, kan je gemakkelijk terugvinden onderaan de pagina bij 'Subsidiemogelijkheden per gemeente'.

Hoe verloopt de indiening?

Top

De indiening verloopt in twee stappen:

1. Verplichte aanmelding van het projectidee

Er waren twee deadlines voorzien voor aanmelding:

  • Vrijdag 20 januari 2017 (12 uur 's middags)
  • Vrijdag 10 maart 2017 (12 uur 's middags)

Na de aanmelding en de advisering door het Plattelandsloket mag je de indiening via het E-loket starten.

2. Indiening projectfiche via E-loket (eind januari 2017 - 5 mei 2017)

Deadline voor projectindiening is vrijdag 5 mei 2017 (12 uur 's middags).

De link naar het E-Loket kan je samen met de nodige documenten van deze oproep onderaan de pagina vinden.

De Kwaliteitskamer staat klaar om jouw project te begeleiden

Top

De Kwaliteitskamer is er voor jou bij plattelandsprojecten met bouw- en infrastructuurwerken, maar ook voor projecten rond open ruimte, ruimtelijk ontwerp en landschap. De kwaliteitskamer geeft een advies in functie van de ruimtelijke kwaliteit. Deze begeleiding is dan ook sterk aan te raden.

Contact

Top

Dienst Landbouw & Platteland

Regio Meetjesland: tel. 0487 60 77 90 – annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be 

Regio Vlaamse Ardennen: tel. 0498 60 14 08 – roeland.cappon@oost-vlaanderen.be 

Regio Waasland, Scheldeland en Leiestreek: tel. 09 267 86 73 – andy.bourriez@oost-vlaanderen.be 

Algemene info: tel. 09 267 86 70 - platteland@oost-vlaanderen.be