Voorstelling inspiratieboek 'Detailhandel in uw gemeente'

Plaats

Leopoldskazerne, Gaspar de Craeyerstraat 2, Gent

Begindatum

23 mei 2017

Bijkomende praktische informatie

Detailhandel is volop in beweging en vraagt een strategisch locatiebeleid en een afgestemde aanpak. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen zet reeds geruime tijd in op een coherent detailhandelsbeleid. Dit vraagt een continue bijsturing en de ontwikkeling van aangepaste acties.

De studienamiddag zet steden en gemeenten en lokale handels- en middenstandsverenigingen aan tot actie. De publicatie wil inspiratie geven voor vernieuwende initiatieven op het vlak van detailhandel en omvat een overzicht van de provinciale dienstverlening. Via speeddates maken lokale besturen en middenstandsverenigingen kennis met elkaars ingediende detailhandelsprojecten.

Durf verder te kijken dan de eigen gemeente en brainstorm samen met andere besturen hoe detailhandelsbeleid anders én beter kan worden ingevuld.

Programma:

12.30u Broodjeslunch
13.30u Openingswoord door gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor onder meer middenstand
13.45u De stad Roeselare stelt haar kernplan detailhandel voor door Vanessa Dehullu, diensthoofd Economie, Wonen en Landbouw
14.15u Een eerste kijk op de publicatie en de vernieuwde feitenfiches detailhandel door Astrid Vliebergh, directeur dienst Economie en Kathy Gillis, beleidsmedewerker dienst Economie
14.30u Speeddates voor en door gemeenten (o.a. ondernemersplatform, pop-up winkel praktisch, ondernemen in beeld, winkelbeleving, ...)
16.00u Netwerkcafé
17.00u Einde

Inschrijving: 

Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk via de link onderaan de pagina. Je kan inschrijven tot en met 15 mei 2017.