Audiovisueel, tentoonstellings- en spelmateriaal

De uitleendienst ontleent audiovisueel-, tentoonstellings- en sportmateriaal aan verenigingen uit Oost-Vlaanderen.

Materiaal voor erfgoedorganisaties

Alle Oost-Vlaamse erfgoedinstellingen (musea, kerkfabrieken, heemkundige kringen, archieven,...) kunnen bij de Transversale cel Cultuur materiaal voor transport, tentoonstellingen en conservering reserveren.