Oost-Vlaanderen 1914-1918

Oost-Vlaanderen in 1914-1918

Top

1914 - Eerste contacten met de Duitsers: Dendermonde

In september 1914 arriveerde de Eerste Wereldoorlog ook in Oost-Vlaanderen, niet in het minst in martelaarsstad Dendermonde.

Na de val van Antwerpen verplaatste het strijdtoneel zich naar de Westhoek. Oost-Vlaanderen kwam vrijwel volledig onder de militaire macht van de Kommandantüre en de Hauptkommandantur in Gent. Deze provincie was Etappengebiet, het rust- en bevoorradingsgebied tussen het Operationsgebiet (het front) en het Generaalgouvernement. Het leven veranderde grondig: inkwartiering van militairen op rust of herstel, opeising van goederen en arbeidskrachten, avondklok en censuur, arrestaties, deportaties en terechtstellingen, rantsoeneringen, armoede en prostitutie, activisme, …

1915 - Doodendraad

Aan de grens met Nederland richtten de Duitsers een elektrische draadversperring om de verkeer van mensen en goederen te controleren. Het provinciebestuur werkte in samenwerking met de Erfgoedcel Meetjesland (COMEET) een project uit rond deze 'doodendraad', dat resulteerde in een rondreizende tentoonstelling en een publicatie. Alle info via de linken hieronder.

Oost-Vlaanderen in 2014-2018

Top

Ook in Oost-Vlaanderen maken tal van heemkundige kringen, oudstrijdersverenigingen, verzamelaars, scholen, gemeentebesturen, erfgoedcellen, toeristische diensten, musea, archieven, … van de herdenkingsperiode gebruik om onderzoek te verrichten of activiteiten te organiseren voor het publiek. Het provinciebestuur wil deze initiatieven stimuleren, ondersteunen, verbinden en zichtbaar maken.

Subsidies voor erfgoedprojecten

Overheden en verenigingen kunnen subsidies vragen voor expo's, gelegenheidspublicaties, studiedagen, educatieve pakketten, lezingen en voorstellingen in Oost-Vlaanderen die het (on)roerend erfgoed maatschappelijk integreren. De Dienst Erfgoed helpt je graag verder met je project. Onderaan vind je de link naar alle informatie hierover.

Wegwijzer WO I.be

Deze website is een zoekmachine waar je kan 'shoppen' tussen alle mogelijke informatiebronnen rond de herdenking van WOI. Je kan zoeken aan de hand van 4 grote onderdelen : thema, tijdslijn (specifiek WOI), doelgroep en geografisch. Eenmaal een item gekozen, worden de linken tussen de verschillende contents getoond.

De website is een samenwerking tussen de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen.

Voor onze provincie worden stelselmatig alle relicten van WOI opgelijst en geduid in woord en beeld. Onder meer de bunkers van de Hollandstellung en ook heel wat oorlogsmonumenten zijn erin terug te vinden.