Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Reglement voor cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten

Top

Vóór 1 april 2017 kan je een subsidieaanvraag indienen voor cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met een bovenlokale uitstraling.

Welke activiteiten komen in aanmerking?
Cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met een bovenlokale uitstraling, die kaderen in een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid.

Het bovenlokale aspect is een zeer belangrijke factor. Bij elke aanvraag dient een actieve betrokkenheid en een evenwichtige samenwerking met verschillende actoren en partner(s) te worden aangetoond.

Wie kan een aanvraag indienen? 
- gemeentelijke diensten
- cultuur- en gemeenschapscentra
- openbare bibliotheken
- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken of voor lokaal cultuurbeleid
- bovenlokale organisaties, opgericht met het doel sociaal-cultureel volwassenenwerk te organiseren. Initiatieven van plaatselijke afdelingen van verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen alleen worden ondersteund als een (lokale) samenwerking met verschillende actoren en partners wordt aangetoond, als ze een bovenlokale uitstraling hebben en als ze worden ingediend via een gemeentelijke culturele instelling.

Hoe dien je een aanvraag in?
Je vraagt een subsidie aan met de bijgevoegde aanvraagformulieren en dit vóór 1 april 2017, voor projecten die starten tussen 1 juni en 31 december 2017.

De volledige tekst en het aanvraagformulier vind je hieronder bij 'documenten'.

Prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Top

Het provinciebestuur schrijft om de twee jaar de 'prijs voor
sociaal-cultureel volwassenenwerk' uit. Deze prijs wordt toegekend voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen op het vlak van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen. De voorstellen van laureaten worden uitsluitend door de jury geformuleerd. Voor meer informatie, zie de verwante pagina onderaan.

Aandacht voor erfgoed in je organisatie

Top

Op zolder zit een schat aan informatie over de geschiedenis van je vereniging? Je krijgt regelmatig een vraag over erfgoed? Bij de provinciale depotconsulenten kan je terecht voor advies om het erfgoed van je vereniging zoals het archief met documenten, beeldmateriaal, vlaggen, kostuums, ... goed te bewaren. Zij geven je ook tips om via leuke projecten je erfgoed en de geschiedenis van je vereniging in de kijker te zetten. Voor meer info, zie verwante pagina 'Depotbeleid' onderaan.

Logistieke ondersteuning

Top

Bij de provincale uitleendienst kunnen Oost-Vlaamse verenigingen terecht voor professioneel audio-visueel- en tentoonstellingsmateriaal. Je kan er ook workshops volgen om aan de slag te gaan met dat materiaal. Voor meer info, zie verwante pagina 'Uitleendiensten' onderaan.

Vorming voor vrijwilligers

Top

Praktische workshops die je op weg helpen bij het promoten en organiseren van je activiteiten, bij het werven van vrijwilligers, met de bestuurlijke aspecten van je vereniging, daarvoor kan je terecht bij de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen. Voor alle info, volg de link onderaan deze pagina.

Tips voor een boeiende uitstap

Top

Interessante tentoonstellingen, concerten, publieksvriendelijke musea, sport- en recreatiedomeinen, ...
de Provincie heeft dit allemaal in haar aanbod. Kijk op deze website op de pagina's van het Caermersklooster, pam Velzeke-Ename, Mola, Erfgoedcentrum, Huysmanhoeve, onze domeinen, enz.

Contact

dienst Kunsten & Cultuurspreiding
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Marion Lefebvre- marion.lefebvre@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 72
Ann Van Eeckhout- ann.van.eeckhout@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 53

Subsidies in de sector

Op deze pagina vind je een overzicht van alle gesubsidieerde organisaties en projecten.

Wat is sociaal-cultureel volwassenenwerk?

Hier vind je meer duiding over de sector.