Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal beleid voor wat betreft het sociaal-cultureel volwassenenwerk dan eindigt.

De Vlaamse overheid neemt deze bevoegdheden over vanaf 1 januari 2018.

Voor alle informatie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link. Je vindt daar ook alles over het 'Transitiereglement voor culturele projecten met regionale uitstraling'.

Prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Top

Het provinciebestuur schrijft tot 2017 om de twee jaar de 'prijs voor
sociaal-cultureel volwassenenwerk' uit. Deze prijs wordt toegekend voor uitzonderlijke verdiensten of bijzondere inspanningen op het vlak van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in Oost-Vlaanderen. De voorstellen van laureaten worden uitsluitend door de jury geformuleerd. Voor meer informatie, zie de verwante pagina onderaan.

Aandacht voor erfgoed in je organisatie

Top

Op zolder zit een schat aan informatie over de geschiedenis van je vereniging? Je krijgt regelmatig een vraag over erfgoed? Bij de provinciale depotconsulenten kan je terecht voor advies om het erfgoed van je vereniging zoals het archief met documenten, beeldmateriaal, vlaggen, kostuums, ... goed te bewaren. Zij geven je ook tips om via leuke projecten je erfgoed en de geschiedenis van je vereniging in de kijker te zetten. Voor meer info, zie verwante pagina 'Depotbeleid' onderaan.

Logistieke ondersteuning

Top

Bij de provincale uitleendienst kunnen Oost-Vlaamse verenigingen terecht voor professioneel audio-visueel- en tentoonstellingsmateriaal. Je kan er ook workshops volgen om aan de slag te gaan met dat materiaal. Voor meer info, zie verwante pagina 'Uitleendiensten' onderaan.

Vorming voor vrijwilligers

Top

Praktische workshops die je op weg helpen bij het promoten en organiseren van je activiteiten, bij het werven van vrijwilligers, met de bestuurlijke aspecten van je vereniging, daarvoor kan je terecht bij de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen. Voor alle info, volg de link onderaan deze pagina.

Tips voor een boeiende uitstap

Top

Interessante tentoonstellingen, concerten, publieksvriendelijke musea, sport- en recreatiedomeinen, ...
de Provincie heeft dit allemaal in haar aanbod. Kijk op deze website op de pagina's van het Caermersklooster, pam Velzeke-Ename, Mola, Erfgoedcentrum, Huysmanhoeve, onze domeinen, enz.

Subsidies in de sector

Op deze pagina vind je een overzicht van alle gesubsidieerde organisaties en projecten.

Wat is sociaal-cultureel volwassenenwerk?

Hier vind je meer duiding over de sector.