Reglement cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten

Officiële benaming

Reglement met betrekking tot de toekenning van projectsubsidies aan cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met bovenlokale uitstraling

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal cultuurbeleid (kunsten, taal en letterkunde, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten en cultureel erfgoed) dan eindigt.

De Vlaamse overheid neemt deze bevoegdheden over vanaf 1 januari 2018.

Voor alle informatie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link. Je vindt daar ook alles over het 'Transitiereglement voor culturele projecten met regionale uitstraling'.

Contact

dienst Kunsten & Cultuurspreiding
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Marion Lefebvre- marion.lefebvre@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 72