Taal en letterkunde

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal beleid voor wat betreft taal en letterkunde dan eindigt.

De Vlaamse overheid neemt deze bevoegdheden over vanaf 1 januari 2018.

Voor alle informatie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link.

Tot eind 2017 schrijft het provinciebestuur twee prijzen uit voor letterkunde, afwisselend voor diverse genres. Daarnaast verleent de Provincie subsidies aan verenigingen en tijdschriften voor taal en letterkunde.

Gesubsidieerde verenigingen, tijdschriften en organisaties

Het provinciebestuur subsidieert tal van verenigingen, tijdschriften en organisaties: hier een overzicht.