Je bent hier: Home > Cultuur & vrije tijd > Cultuur

Publicatie zoeken

Zoeken

Beschrijving:
Prijs:
Datum:

In Cultuur en onderliggende rubrieken:

Archeologiedepot
Naar een richtlijn voor de bewaring van digitale onderzoeksdocumenten van archeologisch onderzoek.
Nulmeting in het kader van het proefproject 2012. Archeologische collecties in depots in Oost-Vlaanderen.
Cultuur
Cultureel jaarboek 1995
Cultureel jaarboek 1996
Cultureel jaarboek 1997
Cultureel jaarboek 1998
Cultureel jaarboek 1999
Cultureel jaarboek 2000
Cultureel jaarboek 2001
Cultureel jaarboek 2002
Cultureel Jaarboek 2003
Cultureel Jaarboek 2004
Cultureel Jaarboek 2005
Cultureel jaarboek 2006-2007
Depotbeleid
Grondig gevraagd. Leidraad voor het opvragen & opstellen van een conservatie-offerte voor archeologisch materiaal.
Handreiking kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots
Schadeatlas
Erfgoed en monumentenzorg
Aalsters zilver
Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen, 1990
Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen, 1991
Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen, 1992
Brochure, 2002, Muziekkiosken in het Meetjesland
Brochure, 2002, Vermaerd door mirakelen en toeloop des volks
Brochure, 2002, Zin verbeeld: zinnebeeld
Brochure, 2003, Brochure 'Balegemse steen - vier aspecten' (uitgeput)
Brochure, 2003, Provinciaal zorgcentrum Lemberge. Een beknopte geschiedenis
Brochure, 2003, Steenstede
Brochure, 2003, Watervliet, zijn start - zijn hart - zijn trots (uitgeput)
Brochure, 2007, FOTOFOTO, hedendaagse fotografie uit de collectie van de provincie Oost-Vlaanderen
Brochure, 2008, Hommage Roger RAVEEL
Buiten reeks, 1980, De Sint-Baafskathedraal te Gent
Buiten reeks, 1990, Puyenbroeck Beeldig Park
Buiten reeks, 1992, Provinciaal Instituut voor Hoger Onderwijs, Henleykaai Gent
Buiten reeks, 1997, Beiaarden en klokkenspellen in Oost-Vlaanderen
Buiten reeks, 1997, Het provinciehuis van Oost-Vlaanderen te Gent
Buiten reeks, 1997, Interbellumarchitectuur en monumentenzorg
Buiten reeks, 1999, Van Beaupré tot Zwijveke. Cisterciënzers in Oost-Vlaanderen (1200-1999)
Buiten reeks, 2000, Beschermbeglazing voor monumentaal gebrandschilderd glas
Buiten reeks, 2003, Op de grens van twee werelden. Beeld van het architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode 1919-1965/1974 (uitgeput)
Buiten reeks, 2004, De Ring van Sint-Dunstan. De voormalige Sint-Pietersabdijkerk en haar kunstpatrimonium
Buiten reeks, 2004, Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde en de zusters bernardinnen. Een bijdrage tot de ontsluiting van 800 jaar geschiedenis 1202-2002 : uitgeput
Buiten reeks, 2005, De Gentse Portus aan de Reep. Een historische verkenning
Buiten reeks, 2005, Doorleefd mysterie. Sacramenten en volksdevotie in Groot-Nevele
Buiten reeks, 2005, Inventaris van de muziekcollectie van de Gentse Sint-Baafskathedraal
Buiten reeks, 2009, Gents zilver in Laarne. Magie van de edelsmeedkunst.
Buiten reeks, 2009, Inventaris van de zilvercollectie van het Slot van Laarne
Buiten reeks, 2010, Het land- en kaartboek van Lebbeke (1667-1763) (uitgeput)
Buiten reeks, 2012, Biografisch lexicon van de Gentse edelsmeden uit de 17de en 18de eeuw
Buiten reeks, 2012, Zilveren wind- en watermolenbekers in Europa ca. 1530-1760
Buiten reeks, 2013, Het orangisme in het Waasland en in het bijzonder in de steden Lokeren en Sint-Niklaas
Buiten reeks, 2014. (herdruk) Boelwerf in beeld. Een fotografische terugblik
Buiten reeks, 2014. 50 jaar parochie Lebbeke-Heizijde (1964-2014). De weg naar 'Ars' heen en terug
Buiten reeks, 2014. Mijn zaak, uw zaak, onze zaak. Zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen
Buiten reeks, 2015, Biografisch lexicon van de Gentse edelsmeden uit de 15de en 16de eeuw
Buiten reeks, 2016 Vlaamse wandtapijten. Productie en handel. De Oudenaardse familie Van Verren (1680-1740)
Buiten reeks, 2016, Kaarten van de abdij van Ninove, 1616-1781
Buiten reeks, 2016. 750 jaar begijnenbeweging. Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen in Gent.
Catalogus, 2013, Het Lam Gods ont(k)leed!
Catalogus, 2015, Van boomstam tot altaarstuk
Catalogus, 2016, Een wonderbaarlijke tuin. Flora op het Lam Gods
Catalogus, 2016, restauratie/REVELATIE. De buitenluiken van het Lam Gods
In de Cop op de Merckt. Archeologisch onderzoek van een huishouden uit 16de-eeuws Dendermonde
Inventaris van het Kunstpatrimonium - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Ninove
Inventaris van het Kunstpatrimonium - De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele te Oudenaarde - deel I : Architectuur
Inventaris van het Kunstpatrimonium - De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele te Oudenaarde - deel II : Kunstwerken
Inventaris van het Kunstpatrimonium - De Sint-Martinuskerk te Aalst - Kunstwerken (band 1)
Inventaris van het Kunstpatrimonium - De Sint-Martinuskerk te Aalst - Kunstwerken (band 2)
Inventaris van het Kunstpatrimonium - Kanton Sint-Maria-Horebeke
Inventaris van het Kunstpatrimonium- Beveren : Doel, Kallo, Kieldrecht, Verrebroek
Kleine Cultuurgids, 1990, De Sint-Vincentiuskerk te Eeklo, een schatkamer van neogotiek
Kleine Cultuurgids, 1990, Interbellum-architectuur in Oost-Vlaanderen (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 1991, Duizend jaar oud, zes stijlen rijk : de Sint-Andreas-en-Gislenuskerk te Belsele
Kleine Cultuurgids, 1991, Lodewijkstijlen en Oost-Vlaamse architectuur
Kleine Cultuurgids, 1992, Bouwen tijdens de Belle Epoque : architectuur te Lokeren tussen 1890 en 1914
Kleine Cultuurgids, 1992, Het kasteel van Wannegem-Lede of de natuur als stijlfiguur
Kleine Cultuurgids, 1992, Te goed voor de sloop. Ideeën voor hergebruik van industrieel erfgoed
Kleine Cultuurgids, 1993, De Sint-Eligiuskerk te Eine. Een Romaanse kollegiale en haar crypte
Kleine Cultuurgids, 1993, Het Gentse Bisschopshuis. Monument van vroege neogotiek
Kleine Cultuurgids, 1993, Valentin Vaerwyck. Van Oud-Vlaendren tot nieuw provinciehuis.
Kleine Cultuurgids, 1993, Weerspiegeld in de Leie. Landschap en bouwkundig erfgoed tussen Gent en Deinze
Kleine Cultuurgids, 1995, De Heilig-Kruiskerk te Heusden
Kleine Cultuurgids, 1995, Geo Verbanck. Beeldhouwer (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 1995, Het kasteel van Laarne (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 1995, Het miljoenenkwartier. Een Gentse woonwijk uit het Interbellum (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 1996, De Sint-Annakerk te Gent
Kleine Cultuurgids, 1996, De Sint-Antoniuskerk te Sint-Niklaas. Drie eeuwen sobere barok
Kleine Cultuurgids, 1997, De Sint-Martinuskerk van Aalst. Een onvoltooide symfonie van Brabantse gotiek
Kleine Cultuurgids, 1997, Oscar Van de Voorde (1871-1938), architect
Kleine Cultuurgids, 1998, Art deco in Sint-Niklaas (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 1998, De Sinte-Mariekerk van Everbeek. Verborgen rijkdom in de Vlaamse Ardennen
Kleine Cultuurgids, 2000, De Westerbegraafplaats van Gent
Kleine Cultuurgids, 2000, Het Campo Santo van Sint-Amandsberg (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 2000, Het kasteel van Leeuwergem
Kleine Cultuurgids, 2000, Neogotisch Geraardsbergen
Kleine Cultuurgids, 2001, Sint-Hermes. Van Rome tot Ronse
Kleine Cultuurgids, 2002, Over elfenheuvels en kabouterbergen. Een overzicht van de bewaarde mottekastelen in de provincie Oost-Vlaanderen
Kleine Cultuurgids, 2003, De Duitse bunkerlinie van Steendorp-Vrasene (1917) (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 2003, De Sint-Catharinakerk van Geraardsbergen, een monument en zijn kunstschatten
Kleine Cultuurgids, 2003, Het kasteel van Wissekerke te Bazel (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 2004, Bastions voor koning en God. Forten en verdedigingswerken in het Krekengebied (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 2004, Sint-Ludgeruskerk te Zele met het Van Peteghemorgel (uitgeput)
Kleine Cultuurgids, 2005, De versterkingen van de Wellingtonbarrière in Oost-Vlaanderen. De vesting Dendermonde, de Gentse citadel en de vesting Oudenaarde
Kleine Cultuurgids, 2005, Interbellumarchitectuur in Ronse
Kleine Cultuurgids, 2005. Musicerende engelen. Bijdragen over het muzikaal erfgoed van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Middeleeuwen – eind 18de eeuw
Kleine Cultuurgids, 2006 (herdruk), Het Fort Liefkenshoek te Beveren
Kleine Cultuurgids, 2006, De priorij van Waarschoot. een verhaal van verleden, heden en toekomst.
Kleine Cultuurgids, 2006, De Sint-Pieters-en Sint-Berlendiskerk te Meerbeke. Een plek rijk aan geschiedenis.: uitgeput
Kleine Cultuurgids, 2007, De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken
Kleine Cultuurgids, 2007, Jeruzalem in de crypte. De muurschilderingen in de crypte van de Gentse Sint-Baafskathedraal
Kleine cultuurgids, 2009, Heiligendevotie in het bisdom Gent
Kleine cultuurgids, 2009, Treuvelde gij Brigade? Bargoens van Zele in literaire teksten
Kleine Cultuurgids, 2011, Architectuur van de Verlichting. Jan Baptist Simoens en tijdgenoten in het Land van Aalst
Kleine cultuurgids, 2012, De Zwalmmolen, erfgoed in beweging
Kleine cultuurgids, 2012, Wandtapijten in Oost-Vlaams provinciaal bezit
Kleine cultuurgids, 2013, (herdruk) De Doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuws-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. (uitgeput)
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 1993-1994
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 1995
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 1996
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 1997
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 1998
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 1999
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 2000
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 2001
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 2002
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 2003
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 2004
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen - 2005
Muziekinventaris, 2005, Inventaris van de muziekcollectie van de Gentse Sint-Baafskathedraal
Expertise
Erfgoeddepots. Uit het oog uit het hart
Musea
Haas of schildpad ? Werken aan interculturaliteit in je (erfgoed)organisatie.
Ongeziene rijkdom: blinde en slechtziende bezoekers openen de blik op kunst en erfgoed
Museum Vlaamse Sociale Strijd
Begeerte heeft ons aangeraakt
De Beweging in Huis
Het Willemsfonds van 1851 tot 1914
Met licht geschreven
Met vlag en wimpel deel 1 en deel 2
Om de schone ziel van 't kind: UITGEPUT
Onder Dak
Pour les Flamands... la même chose
Redt en helpt U zelven en elkander
Rode Glamour
Upstairs-Downstairs
Voor eigen winkel
Vrouwenzaken-zakenvrouwen
Nieuw op de boekenplank
Art deco in Sint-Niklaas
Provinciaal Molencentrum Mola
De Zwalmmolen - erfgoed in beweging
Molen en molenaar te kijk gesteld. Molinologische opstellen II
Molens in veelvoudig perspektief. Verzamelde molinologische opstellen
Molens in Vlaanderen. Technisch vernuft en vakmanschap
Oost-Vlaams Molenbestand 1986
Van zadelsteen tot zetelkruier. 2000 jaar molens in Vlaanderen. Boek 1
Van zadelsteen tot zetelkruier. 2000 jaar molens in Vlaanderen. Boek 3
Zingende zeilen. 99 molenliederen
Varend erfgoed
Brochure, 2008, Van botter tot eurotanker. Facetten van de binnenvaart
Buiten reeks, 2007, De Hengst, de botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen
Buiten reeks, 2010, Vlaamse en Brabantse binnenschepen uit de 18e en 19e eeuw. Vergeten vaktaal en oude constructies
Kleine Cultuurgids, 1994, De laatste scheepswerf van Baasrode