Podiumkunsten

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal podiumkunstenbeleid dan eindigt.

De Vlaamse overheid neemt deze bevoegdheden over vanaf 1 januari 2018.

Voor alle informatie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link.

Tot eind 2017 subsidieert het provinciebestuur tal van professionele theatergezelschappen en amateurtoneelverenigingen, en ook choreografische en volksdansgroepen en verder nog kunstencentra, organisaties voor straat- en muziektheater en dansgezelschappen. Ook schrijft de Provincie in het kader van de prijzen voor letterkunde om de drie jaar een prijs uit voor toneel, scenario en luisterspel.

Amateurtoneel

Subsidies in de sector

Hier alle informatie over de gesubsidieerde professionele organisaties.

Volksdans