Podiumkunsten

In de sector van de podiumkunsten subsidieert het provinciebestuur elk jaar niet alleen tal van professionele theatergezelschappen en amateurtoneelverenigingen, maar ook choreografische en volksdansgroepen en verder nog kunstencentra, organisaties voor straat- en muziektheater en dansgezelschappen. Ook schrijft de Provincie in het kader van de prijzen voor letterkunde om de drie jaar een prijs uit voor toneel, scenario en luisterspel.

Amateurtoneel

Alle Oost-Vlaamse amateurtoneelverenigingen kunnen door deel te nemen aan het klasseringstoernooi een klassering behalen die recht geeft op een provinciale subsidie.

Subsidies in de sector

Hier alle informatie over de gesubsidieerde professionele organisaties.

Volksdans

Provinciaal volksdanstoernooi 2016 op 11 september: hier alle info!