Je bent hier: Home > Cultuur & vrije tijd > Cultuur > Musea

Musea

Het provinciebestuur beheert naast het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster en het Provinciaal Erfgoedcentrum ook zelf een aantal musea, nl. het Mola - Molencentrum in Wachtebeke, het Provinciaal Archeologisch Museum (pam), met locaties in Ename en Velzeke en het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie (zie linkerkolom en link onderaan deze pagina). Daarnaast ondersteunt de Provincie ook de grote en kleine musea op haar grondgebied met:

Advies en begeleiding

Top

Het provinciebestuur stelt een museumconsulent te werk die advies geeft over alle aspecten van het museumwerk. De museumconsulent kan ook doorverwijzen naar gespecialiseerde adviseurs, o.a. naar de medewerkers van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Voor wie een museum wil opstarten, stelde de Oost-Vlaamse museumconsulent de 'richtlijnen i.v.m. het opstarten van een museum' op. Dat document kan je opvragen via de link onderaan deze pagina.

Activiteiten

Top

Voor activiteiten i.v.m. depots, zie 'depotbeleid' in de linkerkolom.

Logistieke ondersteuning 

Top

In de gespecialiseerde handbibliotheek en gegevensbank van het consulentschap vinden musea adressen en informatie over bedrijven die materialen en diensten voor musea leveren.

Alle musea kunnen terecht bij de uitleendienst voor de museumsector (zie link onderaan deze pagina). Er zijn ook groepsaankopen voor verpakkings- en conserveringsmateriaal (zie 'depotbeleid' in linkerkolom). 

Coördinatie en platformwerking

Top

De museumconsulent wil op regelmatige basis trends en evoluties onder de aandacht brengen van alle musea. Daarnaast wil ze museummedewerkers een forum bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en professionele informatie uitwisselen.

De coördinatie en platformwerking situeert zich op drie gebieden: aspecten van museumwerking (zoals registratie, met het project Erfgoedinzicht, zie link onderaan deze pagina), regiogerichte werking en thematische werking (zoals voor archeologische collecties, auteursrechten en AAT-NED, zie linken onderaan deze pagina).

Vorming en opleiding

Top

De museumconsulent organiseert studiedagen, basiscursussen, vormingsacties en trainingsinitiatieven om de deskundigheid van het museumpersoneel te vergroten. Ze organiseert ook rondetafelgesprekken, infodagen en bezoeken om informatie vanuit het beleid door te geven aan de musea.

Kandidaat-gidsen kunnen zich, ook in het schooljaar 2016-2017 binnen de gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen, specialiseren tot museumgids. De opleiding telt 200 lesuren, stoelt op een zinvolle verhouding theorie – praktijk en bestaat uit 3 modules: bestemming museum, specifieke gidsvaardigheden en project museumgids. Het specialisatiejaar kan gevolgd worden door ofwel al erkende gidsen ofwel kandidaat-gidsen die het basisjaar volgde. Voor meer info kan je terecht bij Het Perspectief PCVO (www.hetperspectief.net) of je provinciale museumconsulent.

Promotiemateriaal

Top

Het provinciaal museumconsulentschap wil de Oost-Vlaamse musea promoten en de belangstelling opwekken voor musea en museumwerk.

Momenteel zijn dat voornamelijk de leskoffers voor het lager- en kleuteronderwijs (zie link onderaan deze pagina).

Ook de website Erfgoedinzicht draagt hiertoe bij, evenals de tentoonstellingsreeks #collectievissen in Ename in het kader van het depotbeleid.

Subsidies en kwaliteitslabel

Top

Met het kwaliteitslabel wil de Vlaamse Gemeenschap de professionalisering van de musea bewaken, verbeteren en zichtbaar maken. De toekenning van het label aan musea is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. Musea met een kwaliteitslabel kunnen ingedeeld worden bij het lokaal, regionaal of landelijk niveau en komen dan in aanmerking voor werkingssubsidies bij respectievelijk de gemeente, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap. Daarom informeert de museumconsulent musea die een kwaliteitslabel willen verwerven en gesubsidieerd (willen) worden over de provinciale en Vlaamse regelgeving.

De museumconsulent maakt de musea wegwijs in het complexe aanbod van allerlei subsidiekanalen. In eerste instantie gaat het over de provinciale subsidies en de Vlaamse subsidiemogelijkheden uit het cultureel erfgoeddecreet. Maar er zijn nog andere subsidiekansen. Daarnaast kan de consulent ook begeleiden bij het opmaken van een subsidiedossier.

Contact

transversale cel Cultuur - Mieke Van Doorselaer
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 72 85 / gsm 0494 85 47 23
mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be

Provinciale musea

De Provincie heeft twee musea: het Provinciaal Molencentrum (Mola) en het Provinciaal Archeologisch Museum (pam) met locaties in Ename en Velzeke.