Erfgoedinzicht

Logo erfgoedinzicht

(Bron:erfgoedinzicht.be)

Erfgoedinzicht is de naam van het samenwerkingsverband van Oost- en West-Vlaamse erfgoedbeheerders zoals musea, kerkfabrieken en archieven op vlak van inventarisatie of collectieregistratie getrokken door de provinciebesturen Oost-en West-Vlaanderen.

Collectieregistratie is de basis van een professionele depotwerking, publiekswerking en samenwerking rond waardering, selectie en collectiemobiliteit.

De Provincies Oost- en West-Vlaanderen bieden aan de erfgoedbeheerders op hun grondgebied een gebruiksvriendelijke, gecentraliseerde erfgoeddatabank (Adlib). Die voorziet in de registratie, het beheer en de opslag van collectiegegevens en gerelateerde bestanden. Er zijn invoeropleidingen voor deze databank en er is een online handleiding voor digitale collectie- en objectregistratie die iedereen kan consulteren (zie 'Invulboek' via link onderaan).

Aan deze erfgoeddatabank is een website gekoppeld: www.erfgoedinzicht.be. Deze maakt de Oost- en West-Vlaamse erfgoedcollecties doorzoekbaar voor het brede publiek.

Erfgoedinzicht is een interprovinciaal initiatief met de buren uit West-Vlaanderen. Er wordt zowel op technisch als inhoudelijk vlak nauw samengewerkt. Het begon allemaal meer dan 15 jaar geleden in Oost-Vlaanderen met MovE en museuminzicht.be.

Erfgoedinzicht staat open voor nieuwe partners. Aansluiten als collectiehouder kan via een overeenkomst die de gebruiksfaciliteiten opsomt voor de erfgoeddatabank en de website.

Contact

Adeline Beurms – verantwoordelijke Erfgoedinzicht

Provincie Oost-Vlaanderen – piva eGov
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

+32 (0)9 267 77 41

erfgoedinzicht@oost-vlaanderen.be