Lokaal cultuurbeleid

Vóór 1 april 2017 kan je een subsidieaanvraag indienen voor cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met een bovenlokale uitstraling, die kaderen in een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid.

Het bovenlokale aspect bij de projecten is een zeer belangrijke factor. Via (lokale) samenwerking met verschillende actoren en partners kunnen ook lokale initiatieven ondersteund worden als ze een bovenlokale uitstraling hebben en ingediend worden via een gemeentelijke culturele instelling.

Wie kan een aanvraag indienen? 
- gemeentelijke diensten
- cultuur- en gemeenschapscentra
- openbare bibliotheken
- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken of voor lokaal cultuurbeleid
- bovenlokale organisaties, opgericht met het doel sociaal-cultureel volwassenenwerk te organiseren.


Hoe dien je een aanvraag in?
Je vraagt een subsidie aan met de bijgevoegde aanvraagformulieren en dit vóór 1 april 2017, voor projecten die starten tussen 1 juni en 31 december.

De volledige tekst en het aanvraagformulier vind je hieronder bij 'documenten'.

Contact

dienst Kunsten & Cultuurspreiding
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Veerle Van de Meuter- veerle.van.de.meuter@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 77