Lokaal cultuurbeleid

Vanaf 1 maart 2014 ondersteunt de Provincie cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met een bovenlokale uitstraling, die kaderen in een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid.

Het bovenlokale aspect bij de projecten is een zeer belangrijke factor. Via (lokale) samenwerking met verschillende actoren en partners kunnen ook lokale initiatieven ondersteund worden als ze een bovenlokale uitstraling hebben en ingediend worden via een gemeentelijke culturele instelling.

Wie kan een aanvraag indienen? 

- gemeentelijke diensten
- cultuur- en gemeenschapscentra
- openbare bibliotheken
- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken of voor lokaal cultuurbeleid
- bovenlokale organisaties, opgericht met het doel sociaal-cultureel volwassenenwerk te organiseren.


Je vraagt een subsidie aan met de bijgevoegde aanvraagformulieren:

  • vóór 1 oktober voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar en
  • vóór 1 april van het jaar waarin het project plaatsvindt voor projecten die starten tussen 1 juni en 31 december.

De volledige tekst en het aanvraagformulier vind je hieronder bij 'documenten'.

Contact

dienst Kunsten & Cultuurspreiding
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Veerle Van de Meuter- veerle.van.de.meuter@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 77