Lam Gods

Bekleef het Lam Gods

(Bron:Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)

restauratie/revelatie

(Bron:Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)

Lam Gods logo

(Bron:Provincie Oost-Vlaanderen)

Be(k)leef het Lam Gods! voor kinderen

Top

Be(k)leef het Lam Gods! is een stickerspel voor kinderen. Op de drie Lam Godslocaties (het Caermersklooster, de kathedraal en het MSK) lossen ze vragen op en doen ze opdrachten waarmee ze stickers verdienen. Deze plakken ze op hun map, een zwart-witreproductie van het Lam Gods. Op deze manier geven ze hun eigen Lam Gods weer kleur en restaureren ze als het ware. Je kan op elke locatie starten en de map met de stickers kopen aan de balie voor 3 EUR. De ideale leeftijd is ongeveer 10 à 12 jaar.

Tentoonstelling & catalogus Restauratie/REVELATIE. De buitenluiken van het Lam Gods

Top

In het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster kan je heel wat beleven rond het Lam Gods: er is de algemene 'Het Lam Gods ont(k)leed'- tentoonstelling en de tijdelijke 'Restauratie/REVELATIE'-tentoonstelling. Er is ook telkens een catalogus.

Het scenario van de restauratie van het wereldbefaamde veelluik het Lam Gods was grondig uitgestippeld op basis van vooronderzoeken uit 2010-2011. Niemand had durven vermoeden welke revelatie de buitenluiken van het Lam Gods in petto hadden: de échte schoonheid van Van Eyck was eeuwenlang verborgen onder overschilderingen! Internationale experten gingen akkoord om de échte Van Eyck bloot te leggen. Na vier jaar restauratie (2012-2016) zijn de buitenluiken klaar. Een ware revelatie.

Het provinciebestuur zorgde voor een tentoonstelling en een catalogus in samenwerking met alle partners waaronder de restaurateurs van het KiK. Met een greep uit het beeldmateriaal van voor, tijdens en na de restauratie, beleef je het minutieuze monnikenwerk en de ongeziene ontdekkingstocht van de restaurateurs.

De tentoonstelling in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster heeft als hoogtepunt een timelaps waarin vier jaar restauratie aan je voorbijglijdt in enkele minuten. De expo loopt nog tot 28 mei 2017. Meer info via de link onderaan.

De catalogus is het nieuwe referentiewerk over het Lam Gods: voor het eerst is de ware gedaante van het meesterwerk afgebeeld in een publicatie. En dat voor de democratische prijs van 10 EUR. Je kan het naslagwerk kopen in het Caermersklooster of bestellen via de link onderaan.

Catalogus 'Flora op het Lam Gods'

Top

Bioloog Paul Van den Bremt en apotheker Hilde Van Crombrugge herkenden op het Lam Gods 75 verschillende bloemen en planten. 48 konden ze met zekerheid determineren. Ze zochten op welke toepassingen en betekenissen men in de tijd van Van Eyck kende. De Provincie publiceerde hun bevindingen. Laat je ook verbluffen door de verscheidenheid aan flora op dit topstuk, hun symboliek en de natuurgetrouwheid waarmee de broers Van Eyck deze penseelden. Bestel de catalogus via de link onderaan.

2012-2019: Restauratie van het Lam Gods

Top

Het Lam Gods, het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck dat normaal in de Sint-Baafskathedraal in Gent hangt, krijgt vanaf 2012 een restauratiebehandeling. Het publiek kan dit live volgen in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. De geschatte duur van het project is zeven jaar.

Het provinciebestuur is verantwoordelijk voor de publiekswerking en ontplooit gedurende de looptijd van het project allerlei initiatieven:

  • In het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster zijn er boeiende tentoonstellingen over het Lam Gods en de restauratie ervan, met bijhorende publicaties.
  • Er is een combiticket om de drie Lam Godslocaties te bezoeken (Caermersklooster, kathedraal en MSK), alsook een educatief pakket voor kinderen van 8 tot 12 jaar in gezins- of klasverband 'Be(k)leef het Lam Gods' en een wandeling door het vijftiende eeuwse Gent 'Volg Van Eyck' die deze locaties verbindt.
  • Er is één logo om de Lam Gods-activiteiten te herkennen en een gemeenschappelijke folder.

Waarom een conservatie/restauratie?

Top

Dat het Lam Gods erfgoed van wereldformaat is, hoeft geen betoog. Wil men dit topstuk voor de komende generaties bewaren, dan zijn maatregelen vereist. Oude vernislagen versluieren de originele verflaag; ze zijn vergeeld en gebarsten en dreigen op termijn voor schade te zorgen.

De restaurateurs nemen die oude vernislaag en overschilderingen af. Ze controleren en verbeteren de hechting van de originele verflaag. Daarna komen er nieuwe retouches en een nieuwe vernislaag.

De houten drager wordt gecontroleerd en behandeld om ervoor te zorgen dat het hout makkelijker kan bewegen zonder nog meer te barsten. Bovendien wordt zo de originele beschildering van de houten lijst zichtbaar.

De behandeling is een ideaal moment om het schilderij opnieuw te onderzoeken en zoveel mogelijk informatie over de materialen en technieken te verzamelen.

De partners

Top

De kathedrale kerkfabriek, de beheerder van het schilderij, nam de beslissing om het schilderij te conserveren en te restaureren. De panelen die nog niet behandeld worden, blijven zichtbaar in de kathedraal.

De Vlaamse overheid wees het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent aan als locatie voor de restauratie, waar het publiek van achter een glazen wand de werken in het restauratieatelier kan gadeslaan.

De behandeling wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Het team van gespecialiseerde conservatoren-restauratoren werkt samen met een adviserend comité, een aantal internationale werkgroepen en verschillende vakgroepen van UGent.

De totale restauratiekost werd bij aanvang geraamd op 1 400 000 euro. 80% wordt gesubsidieerd door de ministers Schauvliege (cultuur) en Bourgeois (onroerend erfgoed) en 20% wordt bijgelegd door het Fonds Inbev-Latour.

Voor de duiding aan het publiek werd de Provincie Oost-Vlaanderen aangewezen.

Het Lam Gods

Top

Het schilderij Lam Gods is een veelluik uit 1432 geschilderd door Jan van Eyck en zijn oudere broer Hubert. Joos Vijdt, voorschepen van de stad Gent, en zijn echtgenote bestelden het om in de Vijdt-kapel van de Sint-Baafskathedraal te hangen. Het is een meesterwerk van de Vlaamse Primitieven en erkend als Vlaams topstuk. In 1934 werden twee panelen gestolen, één van de bekendste kunstroven in België. 'De rechtvaardige rechters' werd nooit teruggevonden. Vandaag is het Lam Gods in de Villakapel van de Sint-Baafskathedraal één van Vlaanderens topattracties.