Beeldende kunst, vormgeving, film

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal beeldende kunstenbeleid dan eindigt.

De Vlaamse overheid neemt deze bevoegdheden over vanaf 1 januari 2018.

Voor alle informatie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link.

Tot eind 2017 steunt de Provincie diverse verenigingen en projecten. Ook organiseert de Provincie zelf initiatieven, al dan niet in samenwerking met anderen, zoals bijvoorbeeld de wedstrijd 'Een thuis voor een beeld'. Beloftevolle kunstenaars en vormgevers kunnen dan weer meedingen naar de prijs voor beeldende kunst en vormgeving, die beurtelings voor één van beide disciplines wordt uitgeschreven.

Een thuis voor een beeld

Een thuis voor een beeld 2017 is een bijzondere editie. Voor alle informatie, klik hier.

The Governor's Mansion - Trust in the Unexpected

Hier info over de derde editie 'Trust in the Unexpected'.

Tentoonstelling Prijs Vormgeving 2016

De tentoonstelling Prijs Vormgeving 2016: Collective 019 bezet Designmuseum Gent van 19 mei tot 17 september 2017.