Beeldende kunst, vormgeving, film

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal beeldende kunstenbeleid dan eindigt.

De Vlaamse overheid neemt deze bevoegdheden over vanaf 1 januari 2018.

Voor alle informatie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link.

Tot eind 2017 steunt de Provincie diverse verenigingen en projecten. Ook organiseert de Provincie zelf initiatieven, al dan niet in samenwerking met anderen, zoals bijvoorbeeld de wedstrijd 'Een thuis voor een beeld'. Beloftevolle kunstenaars en vormgevers kunnen dan weer meedingen naar de prijs voor beeldende kunst en vormgeving, die beurtelings voor één van beide disciplines wordt uitgeschreven.

Bij het uittekenen en het uitvoeren van het beleid in de sector van de beeldende kunsten, vormgeving en film wordt de deputatie bijgestaan door de Provinciale Adviesraad Cultuur.

Een thuis voor een beeld

Een thuis voor een beeld 2017 wordt een bijzondere editie en toert de hele provincie rond. Voor alle informatie, klik hier.

Tentoonstelling Prijs Vormgeving 2016

De tentoonstelling Prijs Vormgeving 2016: Collective 019 bezet Designmuseum Gent van 19 mei tot 17 september 2017.