Beeldende kunst, vormgeving, film

Het provinciebestuur steunt diverse verenigingen en projecten. Ook organiseert de Provincie zelf initiatieven, al dan niet in samenwerking met anderen, zoals bijvoorbeeld de wedstrijd 'Een thuis voor een beeld'. Beloftevolle kunstenaars en vormgevers kunnen dan weer meedingen naar de prijs voor beeldende kunst en vormgeving, die beurtelings voor één van beide disciplines wordt uitgeschreven.

Bij het uittekenen en het uitvoeren van het beleid in de sector van de beeldende kunsten, vormgeving en film wordt de deputatie bijgestaan door de Provinciale Adviesraad Cultuur.

Een thuis voor een beeld

Herzele wint het beeld van John Van Oers!

The Governor's Mansion - A Perfect Storm for Business

Deze tentoonstelling liep tot 17 april in de gouverneurswoning.

Tentoonstelling Prijs Beeldende Kunst 2015

De tentoonstelling was te zien in het Raveelmuseum in Machelen-Zulte.