Erfgoed en monumentenzorg

Archeologie

Meer dan opgraven alleen! Ook plannen, organiseren, afstemmen op andere noden, tonen en bewaren behoren tot de taken.

Architectuurprijs

De prijs gaat naar URA – Architecten Malysse & Verbeeck voor het Ambulant revalidatiecentrum te Ninove

Erfgoed in de kijker

Het provinciebestuur organiseert allerlei activiteiten om het Oost-Vlaams erfgoed extra in de kijker te zetten. Ook interessante herbestemmingen, restauraties of studies kan je hier terugvinden.

Erfgoeddag 2017

Op zondag 23 april staat Erfgoeddag in het teken van Zorg.

Erfgoedprijs

Alle informatie over de provinciale erfgoedprijs. Deze wordt terug uitgeschreven in 2016.

Erfgoedprojecten

Projecten die zorgen voor de maatschappelijke integratie van het materieel cultureel erfgoed binnen de provincie kunnen rekenen op subsidies.

Erfgoedsprokkels

Nieuwe reeks publicaties als bloemlezing van het Oost-Vlaamse erfgoed voor het brede publiek.

Funerair erfgoed

De provincieraad keurde een reglement goed dat tot doel heeft subsidies toe te kennen voor conserveringswerken aan waardevol niet-wettelijk beschermd funerair erfgoed dat zich op Oost-Vlaamse begraafplaatsen bevindt.

Geschiedenis

De provincie bevordert op diverse manieren het historisch onderzoek in en over Oost-Vlaanderen. Bovendien wordt actief aandacht besteed aan de ontsluiting en de conservatie van archieven en immaterieel erfgoed.

Kunstcollectie

De provinciale kunstcollectie zit verspreid over alle provinciale gebouwen. Zowel oudere als recente kunstwerken maken er deel van uit.

Molens

Oost-Vlaanderen telt nog vele wind- en watermolens. Logisch toch dat het provinciebestuur er ook zorg voor draagt…

Nieuw op de boekenplank

Hier vind je de nieuwste publicaties op gebied van erfgoed uitgegeven door het provinciebestuur.

Open Monumentendag

Ook Provincie Oost-Vlaanderen zette haar deuren open zondag 10 september 2017 op Open Monumentendag. Blikvanger was de openstelling van de Leopoldskazerne in Gent, maar ook op de andere provinciale locaties was er van alles te beleven voor jong en minder jong.

Monumentenwacht

Monumentenwacht streeft naar een duurzaam behoud van het culturele erfgoed.

Monumentenzorg

Achter de schermen van Monumentenzorg

Religieus erfgoed

Oost-Vlaanderen zet zich in voor de inventarisatie, registratie, ontsluiting en valorisatie van het religieus erfgoed

Roerend erfgoed

Oost-Vlaanderen ondersteunt de zorg voor het roerend erfgoed in eigendom van lokale besturen en van instellingen van openbaar nut

Varend erfgoed

Dankzij haar ligging aan de Zeeschelde en het netwerk van waterlopen op haar grondgebied heeft Oost-Vlaanderen een rijke scheepvaarttraditie opgebouwd. Materiële getuigen herinneren vandaag nog aan dat verleden.

Vorming

Het provinciebestuur biedt ook in 2016 vorming aan vrijwillige en professionele erfgoedactoren. Hou deze pagina in de gaten voor een update.

Wie is wie?