Buiten reeks, 2016. 750 jaar begijnenbeweging. Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen in Gent.

Wat

De voorbije decennia is de belangstelling voor de begijnen en de begijnhoven gevoelig toegenomen. De inschrijving van dertien Vlaamse begijnhoven op de Wereldlijst van het Cultureel Erfgoed door de Unesco op 2 december 1998, zal daaraan ongetwijfeld hebben bijgedragen.

In Oost-Vlaanderen prijkt naast het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde en het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg terecht ook het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyenbegijnhof, Lange Violettestraat in Gent, op die lijst. Die plek is 750 jaar lang het toneel geweest van de unieke wijze waarop een groep dames hebben samengeleefd, in een middenweg tussen klooster- en lekengemeenschap. De begijnenbeweging ontstond in de 13e eeuw en kende vooral in de Nederlanden een groot succes.
Het spreekt voor zich dat de religieuze beweging, waarbij alleen (tijdelijke) geloften van gehoorzaamheid en kuisheid (niet van armoede) werden afgelegd, tijdens de voorbije 750 jaar aan evoluties onderhevig is geweest. Ook dicht bij huis was niet alles peis en vree.

Er waren ook akkefietjes binnen het hof die door de grootjuffrouw beslecht moesten worden. Deze publicatie wil de aandacht wekken voor de rijke geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen en tegelijk ook een inkijk geven in het dagelijkse leven van de begijnen. Deze unieke manier van samenleven weerspiegelt zich trouwens ook in het architecturale ensemble dat overbleef. Omgeven door muren, met een poort die toegang gaf tot de buitenwereld overdag, had het begijnhof binnen die muren een bijzondere charme zoals stad in de stad. Ook vandaag is het begijnhof een eiland van stilte en berustende historie. Een oord waar ook de caritas actief beoefend werd en wordt. Daar zijn de 35 sociale woningen die ingericht werden in de gerestaureerde begijnenhuisje het bewijs van.

Dr. Johan Decavele, voormalig stadsarchivaris en eredepartementshoofd Cultuur van de stad Gent, stond in voor het historisch stevig onderbouwd en vlot leesbaar werk.
Het boek wordt, samen met een dvd waarop een prachtige documentaire film over het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyenbegijnhof van Paul van de Velde en Lieven Van Overbeke te zien is, te koop aangeboden.

Prijs

Top

25EUR(exclusief verzendkosten)

Datum

2016

Auteur(s)

Johan Decavele

Uitgever

Provinciebestuur

Plaats van uitgave

Gent

Aantal bladzijden

272

Deze publicatie bestellen