Bibliotheken

Het Streekgericht Bibliotheekbeleid focust op 5 domeinen.

1. Het provinciebestuur coördineert de samenwerking tussen openbare bibliotheken. Door samenwerking versterken zij hun maatschappelijke rol en optimaliseren zij hun dienstverlening door een regionale spreiding. Oost-Vlaanderen telt acht regionale samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken. Eén van de voornaamste aandachtspunten daarbij is het onderzoek naar mogelijkheden van een “Regiobib”.

2. Het provinciebestuur gebruikt bibliotheektechnologie en ICT om het aanbod en de dienstverlening kwaliteitsvoller en klantgerichter te maken. Samen met de bibliotheken richtte het provinciebestuur het Oost-Vlaams InformatieNetwerk voor Openbare Bibliotheken (OVINOB) op.

3. Het provinciebestuur ondersteunt de openbare bibliotheek bij lokale promotie en publiekswerking.

4. Het bibliotheekbeleid van het provinciebestuur wil professionalisme in de openbare bibliotheken bevorderen en voorziet daarom in vorming voor bibliotheekmedewerkers.

5. Via een netwerk van openbare bibliotheken wil het provinciebestuur aan elke inwoner van Oost-Vlaanderen, ongeacht zijn woonplaats, zoveel mogelijk toegang geven tot het aanbod van cultuur en informatie.

Naast deze dienstverlening aan de Oost-Vlaamse bibliotheken wordt er ook een uitgebreide provinciale centrale bibliotheek beheerd.

Vorming bibliotheekpersoneel

In het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid organiseert het provinciebestuur opleidingen voor het Oost-Vlaamse bibliotheekpersoneel.

Ovinob

Ovinob staat voor 'Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken' en werd opgericht in 1997. Het project wil de dienstverlening van de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken uitbreiden en efficiënter maken.

Regiovertelsessies

In 2016 zijn er opnieuw regiovertelsessies.

Reizende tentoonstellingen

Het Oost-Vlaams Streekgericht Bibliotheekbeleid biedt aan de bibliotheken tijdelijke tentoonstellingen aan om te organiseren in de bibliotheek.

Nieuwe tentoonstellingen: Dieren van bij ons, De piste in....

Provinciale Centrale Bibliotheek

In de centrale bibliotheek vind je een schat aan informatie.

Boekegem

Het provinciebestuur organiseerde de voorbije jaren, in samenwerking met Radio 2 Oost-Vlaanderen en alle Oost-Vlaamse openbare bibliotheken, 'Boekegem', de grote promotiecampagne voor het openbaar bibliotheekwerk in onze provincie.
Deze campagne werd in 2012, na 25 jaar stopgezet.

Cinébib-events

Deze zomer zijn er 3 Cinébib-events in onze provincie!