Bibliotheken

Vanaf 1 januari 2018 is de Provincie niet meer bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Dit betekent dat het huidige provinciaal bibliotheekbeleid dan eindigt.

De Vlaamse overheid neemt deze bevoegdheden over vanaf 1 januari 2018.

Voor alle informatie verwijzen wij naar de website van de Vlaamse overheid via onderstaande link. Je vindt daar ook alles over het 'Transitiereglement voor culturele projecten met regionale uitstraling'.

Tot eind 2017 focust het Provinciaal Streekgericht Bibliotheekbeleid op 5 domeinen.

1. Het provinciebestuur coördineert de samenwerking tussen openbare bibliotheken. Door samenwerking versterken zij hun maatschappelijke rol en optimaliseren zij hun dienstverlening door een regionale spreiding. Oost-Vlaanderen telt acht regionale samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken. Eén van de voornaamste aandachtspunten daarbij is het onderzoek naar mogelijkheden van een “Regiobib”.

2. Het provinciebestuur gebruikt bibliotheektechnologie en ICT om het aanbod en de dienstverlening kwaliteitsvoller en klantgerichter te maken. Samen met de bibliotheken richtte het provinciebestuur het Oost-Vlaams InformatieNetwerk voor Openbare Bibliotheken (OVINOB) op.

3. Het provinciebestuur ondersteunt de openbare bibliotheek bij lokale promotie en publiekswerking.

4. Het bibliotheekbeleid van het provinciebestuur wil professionalisme in de openbare bibliotheken bevorderen en voorziet daarom in vorming voor bibliotheekmedewerkers.

5. Via een netwerk van openbare bibliotheken wil het provinciebestuur aan elke inwoner van Oost-Vlaanderen, ongeacht zijn woonplaats, zoveel mogelijk toegang geven tot het aanbod van cultuur en informatie.

Naast deze dienstverlening aan de Oost-Vlaamse bibliotheken wordt er ook een uitgebreide provinciale centrale bibliotheek beheerd.

Vorming bibliotheekpersoneel

In het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid organiseert het provinciebestuur opleidingen voor het Oost-Vlaamse bibliotheekpersoneel.

Regiovertelsessies

Hier alle informatie over de regiovertelsessies 2017.

Reizende tentoonstellingen

Het Oost-Vlaams Streekgericht Bibliotheekbeleid biedt aan de bibliotheken tijdelijke tentoonstellingen aan om te organiseren in de bibliotheek, zoals Dieren van bij ons, De piste in, Circus van A tot Z,...

Boekegem

Het provinciebestuur organiseerde de voorbije jaren, in samenwerking met Radio 2 Oost-Vlaanderen en alle Oost-Vlaamse openbare bibliotheken, 'Boekegem', de grote promotiecampagne voor het openbaar bibliotheekwerk in onze provincie.
Deze campagne werd in 2012, na 25 jaar stopgezet.

Cinébib-events

Deze zomer zijn er 6 Cinébib-events in onze provincie, bekijk het aanbod hier!

Provinciale bibliotheken (ProvBib)

Contactgegevens en openingsuren van de verschillende provinciale bibliotheken en hun on line catalogus...